Eerste voortgangsrapportage OnePlanet Research Center.

Op veel gebieden een vliegende start. Zo kijkt OnePlanet Research Center terug op haar eerste jaar. Het in Gelderland gevestigde onderzoekscentrum zet de nieuwste chip- en digitale technologieën in voor een samenleving waarin iedereen gezond kan leven en toegang heeft tot goede en duurzame voeding. Met partners Wageningen University & Research (WUR), Radboud University (RU), Radboudumc en imec blikken we in de bijgevoegde voortgangsrapportage terug op het afgelopen jaar.

 “Het eerste jaar stond in het teken van opbouwen. Nu staan we, met een ambitieus team, partners en duidelijke programma lijnen in de startblokken om maatschappelijke impact te realiseren”, aldus Chris Van Hoof, algemeen directeur van OnePlanet Research Center.

Op 1 mei 2019 kregen de initiatiefnemers met ondersteuning van de provincie Gelderland de kans om te bouwen aan een enorme ambitie: samenwerken in Gelderland aan een “Silicon Valley” op het gebied van digitale technologie voor landbouw, voeding en gezondheid. Een visionair Gelders voorbeeld van missie-gedreven innovatie met maatschappelijke impact.

OnePlanet vindt het belangrijk dat innovaties straks in de praktijk gebruikt worden. Hiervoor is zowel een MKB programma als een open Educatie programma uitgewerkt, dat bruggen bouwt met zowel ondernemers als het onderwijs in Gelderland.

“We hebben als Gedeputeerde Staten er alle vertrouwen in dat OnePlanet Research Center de inhoudelijke verwachtingen waar gaat maken. Dat zien we nu al door hun bijdrage voor de Gelderse Maatwerkaanpak Stikstof. En denk bij COVID-19 aan de mogelijkheden van bijvoorbeeld het vroeg opsporen” aldus economie gedeputeerde Christianne van der Wal van de Provincie Gelderland.

Het hele voortgangsrapport is hier te vinden