Precision Health, Nutrition & Behavior

Precision Health, Nutrition & Behavior

Met behulp van nieuwe technologieën werkt OnePlanet Research Center aan de kwaliteit van leven en het verlagen van de druk op- en kosten in de zorg. OnePlanet Research Center richt zich op preventieve gezondheid vanwege de grote invloed van voeding op onze gezondheid.

Voedsel, of beter gezegd goede voeding en een gezonde levensstijl, zijn sleutelingrediënten voor een gezond leven. Gezondheidsspecialisten, ook die binnen de organisaties van onze eigen founding partners, geven aan dat voorkomen vaak effectiever is dan iemand later van een ziekte te moeten genezen.

Wat als .. we kunnen leven in een wereld waarin we inzicht kunnen hebben in- en eigenaar kunnen zijn van ons eigen lichaam, zodat we persoonlijke aanpassingen op onze levensstijl kunnen maken om ernstige gezondheidsproblemen te voorkomen?

OnePlanet gelooft dat het kan. Daarom ontwikkelt zij chip- en digitale technologieën waarmee je de metabole en mentale gezondheid van mensen kunt meten. Er worden modellen ontwikkelt waarmee de verkregen data kunt geanalyseerd en de gezondheidsrisico’s van mensen voorspelt kunnen worden. Die voorspellingen maken het mogelijk om gepersonaliseerde adviezen te geven voor preventieve maatregelen, zoals een aangepast eetpatroon. Zo kunnen we de ontwikkeling van chronische ziekten zoals diabetes en depressies vertragen of zelfs voorkomen.

Samen staan we sterker

Hoe stimuleer je mensen tot het maken van gezondere keuzes? Dat vraagt om een geïntegreerde aanpak. De gecombineerde expertise en kennis van de oprichters van OnePlanet (Wageningen Universiteit, Radboud Universiteit, Radboudumc en nanotechnologiebedrijf imec) stelt het onderzoekscentrum in staat om preventieve gezondheid, voeding, gedrag en mogelijke technologische toepassingen vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Dus in plaats van dat verschillende mensen naar verschillende stukjes van de puzzel kijken, kijkt OnePlanet naar het hele plaatje.

Door nauw samen te werken en elkaars expertise te complimenteren, kunnen de oprichters binnen OnePlanet werken en een vliegende start maken met het onderzoeken en bepalen van wat en hoe ze moeten meten om mensen te helpen gezonde keuzes te maken.

Toepassingen

OnePlanet richt zich de komende jaren op innovaties als de “Smart bathroom for health”; waarin urinemetingen en fysiologie centraal staan, de “Ingestible”; waarbij de focus ligt op darmgezondheid en voeding en de wearable “CHILL +”; waar we onderzoeken hoe mentaal welzijn en stress kunnen worden gemeten. Al deze projecten komen samen in de “menselijke digitale tweeling”, dat is letterlijk een digitale kopie van een individu. Door de gegevens samen te brengen in deze digitale tweeling, verkrijgt men gepersonaliseerde inzichten in hun gezondheid en welzijn. Dit op een veilige manier doen is de sleutel; het individu blijft altijd de eigenaar van zijn digitale tweeling, om controle te krijgen over zijn lichaams- en gezondheidskeuzes.

 

Subthema's

Onder dit domein vallen de volgende sub-thema’s.

Voeding en Mentaal welzijn

Het programma voeding & mentaal welzijn richt zich op het meten van voedingsgedrag en mentaal welzijn in brede zin. Mentaal welzijn omvat hier het objectief meten van stress, pijn en de positieve/negatieve invloeden daarop. Het objectief meten van stress, gedrag is erg moeilijk en hindert daarmee vaak de juiste keuze / dosering van therapie.

De relatie tussen stress gerelateerd eetgedrag is complex. Met de studies op gebied van eetgedrag en voedingsinname en de effecten op mentaal welzijn, kan een closed loop benadering mogelijk worden: met de continue data-verzameling in thuissituatie (chill band en multi-domein data), en de data-analyse daarop kunnen algoritmes voor persoonlijke feedback worden ontwikkeld. Dit biedt burgers een persoonlijke ondersteuning bij het veranderen van hun lifestyle en eetgedrag.

 

Voeding en metabole gezondheid

Wat als… je chronische aandoeningen kunt vertragen of zelfs kunt voorkomen? En je zorgkosten kunt verlagen door meer passende zorg te bieden aan patiënten?

OnePlanet Research Center gelooft dat het kan, door gezondheidsrisico’s te voorspellen. Daarom ontwikkelt OnePlanet digitale technieken waarmee de metabole gezondheid van mensen kan worden gemeten, maar wordt er ook gekeken naar de manier waarop zij voedsel opnemen en welke impact dat heeft.

Denk daarbij aan een slimme pil die gericht kan meten in je maag-darmstelsel of een slimme wc en badkamer die je gericht gezondheidsadvies kunnen geven.

 

 

Innovaties

De volgende innovaties zijn relevant mbt dit domein: