Digital Orchard

Digital Orchard

Met ruim 5000 hectare is de fruitsector een grote speler in de Gelderse regio. Maar de sector staat voor een paar grote uitdagingen: de milieu-impact reduceren, werkomstandigheden verbeteren en meer specialistisch personeel aantrekken.

OnePlanet Research Center zoekt oplossingen in robotisering en digitalisering van specialistische kennis. OnePlanet zal zogenaamde ‘agrifood validation labs’ opzetten om nieuwe concepten te verkennen en eventueel te ontwikkelen, gericht op robotisering van arbeid en digitalisering van bestaande en nieuwe kennis. Vooral om de zware en specialistische arbeid in de  fruitteelt te ondersteunen. Dat doet OnePlanet Research Center samen met netwerkpartners en onderwijsinstellingen. Door middel van werk-leer pilots ondersteunt OnePlanet hiermee de tech-ambities van de regio en worden er nieuwe business kansen gestimuleerd.

Screenshot 2020 12 21 At 10.59.42