Midden-Klein Bedrijven

MKB’s

Het doel van het MKB programma binnen OnePlanet Research Center is het aanhaken van regionale MKB bedrijven op de technologische ontwikkelingen en platformen van OnePlanet. Tegelijkertijd wordt er door OnePlanet Research Center nauw samengewerkt met de bedrijven in de regio om de behoeftes vanuit de bedrijven en de markt goed te begrijpen en de ontwikkeling van applicaties te begeleiden. Via het OnePlanet Research Center krijgen MKB’s toegang tot innovatieve technologieën, die hen vervolgens in staat stellen nieuwe innovaties in hun eigen markten te introduceren.

OnePlanet werkt samen met MKB bedrijven als partner in de innovatieprojecten in de programmalijnen. OnePlanet streeft ernaar om zoveel mogelijk concrete samenwerkingen met MKB bedrijven op te zetten. In het Precisie Gezondheidsdomein bijvoorbeeld, is samen met de bedrijven Noldus IT en Ivido een EFRO projectaanvraag (Project INGE3) ingediend rond het ontwikkelen van een digitaal meet- en monitoring platform voor welzijn en mentaal welbevinden van burgers en speciale risicogroepen. Een ander voorbeeld is een toegekend NWO project voor de ontwikkeling van nieuwe generatie, stabiele, chemische ion-sensing technologieën, waarmee in de toekomst betere sensoren kunnen worden ontwikkeld voor meten van bodem en waterkwaliteit. Dit project wordt uitgevoerd samen met de bedrijven PlantLab en Metrohm.

Naast deze twee voorbeelden zijn er voor NWO-, EU- en Topsector projecten samenwerkingen met meerdere industriële partners en MKB bedrijven geïnitieerd.

Er worden netwerkactiviteiten voor MKB bedrijven georganiseerd: Hierbij is het doel van OnePlanet Research Center om zoveel mogelijk bestaande bedrijfsnetwerken te versterken op het thema digitale technologie voor agri, food & preventieve gezondheid. Daarom heeft OnePlanet vanaf de start aansluiting gezocht bij alle relevante netwerken in en buiten de regio omdat we gebruik willen maken van de regionale ecosystemen.

Er is een nauwe samenwerking gestart met FoodValley NL, door het samen organiseren van activiteiten in het kader van het AgroFood 2030 programma Smart & Digital. Dergelijke nauwe samenwerkingen zijn ook opgestart met HealthValley, The Economic Board, FME, OostNL en ICT Campus. OnePlanet is te vinden op een groot aantal events waar MKB bedrijven bij betrokken zijn en organiseert zelf ook relevante (online) events en meet-ups.

Betrekken van MKB in het OpenEd onderwijsprogramma: MKB bedrijven zijn betrokken in de Bootcamps, Hackathons en werkleer-plaatsen van het OpenEd programma.

Aansluiten bij startup en scale-up programma’s: OnePlanet sluit aan bij startup en scale-up programma’s in het ecosysteem: Startlife, StartHub, FoodValley Accelerator, Scale up Food, Briskr, Rockstart, Safe Venture accelerator en Mercator Launch. Vanuit OnePlanet is het voornemen dat imec.iStart zich ook gaat vestigen in Gelderland, waarmee het Gelderse startup en scale-up ecosysteem zal worden versterkt.