Gelderse studenten werken middels OnePlanet Research Center  werkleerplaatsen aan technologie voor oplossingen binnen Parkinson Zorg

Op 22 juni j.l. sloten 23 studenten van HAN, ROC Nijmegen, ROC RijnIJssel, het cluster Tech@doptie en de studenten van de afdeling pedagogiek van de Radboud Universiteit hun eerste werkleerplaats af op het onderwerp Parkinson zorg. Tijdens deze samenwerking binnen het OpenEducatie programma van OnePlanet Research Center, werkten studenten uit zowel techniek als zorg opleidingen aan een praktijk gerichte opdracht.

OnePlanet Research Center is een samenwerking tussen initiatiefnemers Wageningen Universiteit, Radboud Universiteit, Radboudumc en nano-technologie onderzoekscentrum imec, om technologie dichter bij de burger te brengen en in te zetten om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken. Het “OpenEd” programma is specifiek ontwikkeld om de nieuwe generatie ‘changemakers’ kennis te laten maken met moderne technologie om zo een bijdrage te leveren aan het oplossen van praktijkgerichte problemen.

Middels de structuur en samenwerking binnen de werkleerplaatsen van het OpenEd programma, leren studenten, docenten en de betrokken beroepsgroepen (bijvoorbeeld agrariers of zorgprofessionals) werken met de technologie van de toekomst. Studenten leren daarnaast te werken voor een opdrachtgever en te werken met een mengeling van opleidingen en niveaus, lijkend op hun latere werkomgeving.

HAN Engineering studenten werkten de afgelopen maanden, samen met ROC verpleegkunde studenten aan diverse sensoren die Parkinson patiënten kunnen ondersteunen in het dagelijkse leven.  Denk dan bijvoorbeeld aan een nieuwe, slimme en goedkope, valdetector, die automatisch ziet of iemand valt en mantelzorgers en de zorgketen meteen allarmeert. De sensoren geven feedback aan de zorgverleners of mantelzorgers, maar kunnen ook gebruikt worden om de patiënt te ondersteunen. Een ritmisch trillend signaal kan gebruikt worden om een patiënt weer te activeren. De studenten zullen al hun ontwikkelwerk overdragen aan een nieuw studententeam, die het stokje in september overpakt. Zo is een structurele samenwerking ontstaan tussen OnePlanet en de betrokken scholen, die de praktijkopdrachten ook daadwerkelijk tot aan implementatie kunnen brengen.  OnePlanet draagt bij met haar eigen kennis en met de link naar het Gelders bedrijfsleven via haar MKB programma. Daarnaast wordt een link gelegd naar regionale zorg partijen, zodat een goede interactie ontstaat met de eindgebruikers van de ontwikkelde producten.

De resultaten van de eerste werkleerplaatsen zijn indrukwekkend en zowel betrokken studenten als docenten waren enthousiast over deze eerste samenwerking met andere opleidingen en OnePlanet. De volgende werkleerplaatsen zullen in september starten. Hierin staan vier onderwerpen centraal: de verdere uitwerking van de Parkinson opdracht, de toepassing van sensoren voor detectie van ontstekingen en het vroeg traceren van patienten met doorlig-problemen in zorginstellingen, het kunnen bepalen van voeding inname en het geven van motiverende feedback en het helpen van jongerencoaches bij het voorkomen van obesitas via motiverende interventies, evt door gebruik te maken van games.

OnePlanet Research Centrum wil via deze samenwerkingsverbanden nieuwe technologie toegankelijk en tastbaar maken voor studenten en zo een actieve bijdrage leveren aan maatschappelijke problemen, de optimalisatie van onderwijs en arbeidsmarkt doelen in Gelderland.